page view image

Moddi + Kajsa Balto

Informasjon
event image

Márkomeannu og Musikk i Nordland presenterer: Moddi + Kajsa Balto

Visesangeren Moddi vokste opp på Senja med østlandsk mor. Kajsa Balto tilbragte

barndomsårene midt i Oslo med samisktalende far. Nå møtes de to sangerne for

første sang gjennom musikken.

Hva betyr det å høre til? Både Pål Moddi Lue og Kajsa Balto har gjennom hele livet

brukt musikken til å utforske spørsmål om identitet og tilhørighet. Når den samiske

festivalen Márkomeannu i Evenes i år feirer 25-årsjubileum, gjør de det ved å invitere

de to artistene til en og samme scene hvor det nordnorske og det samiske får rom til

å komme hverandre i møte.

"Det blir første gang jeg synger mer enn bare noen få ord på samisk", forteller Moddi

entusiastisk. "Bestemor kunne telle til ti, men ville ikke fortelle meg hvor hun hadde

det fra. Gjennom oppveksten har jeg nok hatt mer innflytelse fra Bærum, hvor

mamma er fra, enn fra det samiske og forsåvidt også det nordnorske."

Sangeren Kajsa Balto har også vokst opp i et spenn mellom identiteter. På Sandaker

i Oslo lærte hun å snakke samisk av foreldrene sine, og har fortsatt å bruke musikken

og joiken til å utforske sin egen samiske bakgrunn.

"Jeg har brukt store deler av livet mitt på å forstå at det er mange måter å være

samisk på. Jeg unner alle å bli trygge i seg selv, og å kunne føle tilhørighet og

samhold."

På den kommende turneen møtes Moddis nordnorske viser og Baltos samiske

sanger til en konsert hvor språkene, stemningene og historiene fra de to artistene

utfyller hverandre og dytter hverandre videre. Konsertrekka sparkes i gang under

Vinterfestuka i Narvik, slynger seg så gjennom markesamisk område langs

fylkesgrensen mellom Troms og Nordland.

Turneen er støttet av Sparebank 68° Nord og Kulturdirektoratet.

----

På scenen:

Aleksander Sjølie – gitarer

Karoline Bjørhei – trommer

Ragnhild Tronsmo – cello

Kajsa Balto – sang og joik

Pål Moddi Lue – sang


Márkomeannu ja Musikk i Nordland presentere:Moddi + Kajsa Balto 

Viisálávlu Moddi šattai bajás Sáččás nuortanorgalaš etniin. Kajsa Balto fas šattai

bajás gasku Oslo áhčiin gii hálai sámegiela. Dál soai deaivvadeaba vuosttaš háve

musihka bokte.

Maid mearkkaša gullevašvuohta? Sihke Pål Moddi Lue ja Kajsa Balto leaba olles

eallima geavahan iežaska musihka dasa ahte suokkardit jearaldagaid čadnon

identitehtii ja gullevašvuhtii. Go sámi festivála Márkomeannu Evenáššis dán jagi

ávvuda 25 jagi, de sii bovdejit dan guokte artistta seamma lávdái, ja nu Davvi-Norga

ja Sápmi beassaba deaivvadit.

“Dál vuosttaš háve áiggun lávlut eanet go dušše moadde sáni sámegillii”, muitala

Moddi áŋgirit. “Áhkku máhtii lohkat logi rádjái, muhto ii son háliidan muitalit munnje

gos son lei dan oahppan. Bajásšattadettiin soaitá Bærum, gos eadni lea eret,

váikkuhan munnje eanet go Sápmi ja maiddái Davvi-Norga.”

Lávlu Kajsa Balto lea maid bajásšaddan guovtti identitehta gaskkas. Sandakeris

Oslos son váhnemiin oahpai sámástit, ja son lea geavahan musihka ja luođi joatkit

iežas sámi duogáža suokkardeami.

“Lean geavahan stuorra oasi eallimis ipmirdit ahte lea máŋga vuogi leahkit sápmelaš.

Mun udnon buohkaide šaddat oadjebassan iežas identitehtas, ja dovdat

gullevašvuođa ja oktavuođa.”

Boahttevaš turneas Moddi Davvi-Norgga ja Baltto sámi lávlagat bohtet oktii

konsearttas gos artisttaid gielat, miellalágit ja muitalusat dievasmahttet nuppit nuppiid

ja maiddái hoiget nuppit nuppiid ovddos guvlui. Konseartaráidu álggahuvvo

Vinterfestukas Áhkánjárggas, mohkkasa márkosámi guovllu čađa Romssa ja

Nordlándda fylkkarájá lahka.

Prošeavtta juolludeaddjit leat Sparebank 68° Nord ja Kulturdirektoratet.

Lávddis:

Aleksander Sjølie – gitárat

Karoline Bjørhei – rumbbut

Ragnhild Tronsmo – cello

Kajsa Balto – lávlun ja juoigan

Pål Moddi Lue – lávlun

vinterfestuka narvik vu teatersalen

Restriksjoner

SITTEKONSERT. Dørene åpnes 30 minutter før arrangement starter.

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.